Afgestudeerd, wat nu? Lisanne Bedaux

In onze rubriek ‘Afgestudeerd wat nu?’ vragen we recent afgestudeerde kunsthistorici om hun ervaringen en adviezen met ons te delen. Hoe zijn de eerste momenten nadat je die langverwachte bul in handen hebt? Dit keer: Lisanne Bedaux, sinds 2017 afgestudeerd kunsthistoricus, momenteel bezig met haar master rechten en werkzaam bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap!

Wat leuk om door de carrièrecommissie te worden gevraagd om een bijdrage te leveren aan deze website. Vooral omdat ik in 2016 zelf lid was van deze commissie. Destijds vond de carrièredag plaats op de Drift en was Edwin Jacobs, toenmalig directeur van het Centraal Museum Utrecht, een van de sprekers. Net als nu waren die dag enkele alumni uitgenodigd om te vertellen over hun loopbaan. 

Zelf begon ik mijn studie aan het Utrecht Law College van de Universiteit Utrecht in 2012. Het ULC is het honoursprogramma voor de rechtenstudent die zich intensiever en in community-verband wil inzetten voor de opleiding. In het laatste jaar van mijn bachelor besloot ik een tweede studie te gaan doen: Kunstgeschiedenis. De keuze hiervoor werd voornamelijk ingegeven vanuit mijn opvoeding en persoonlijke interesse. Mijn beide ouders zijn kunsthistorici en de liefde voor kunst is er bij mij met de paplepel ingegoten.

Tijdens mijn eerste jaar Kunstgeschiedenis, rondde ik mijn laatste vakken voor mijn bachelor Rechten af en schreef ik een scriptie over de restitutie van Naziroofkunst. Het jaar erop kreeg ik de kans om parttime stage te lopen bij Museum Boijmans Van Beuningen. Ik deed daar, in het verlengde van mijn Rechtenscriptie, herkomstonderzoek naar de collectie. Via het Erasmusuitwisselingsprogramma heb ik mij in mijn derde jaar een aantal maanden in Florence gevestigd, waar ik verschillende kunsthistorische vakken aan de Università degli Studi di Firenze volgde. Het één voor één opdragen van de sonnetten van Michelangelo met tweehonderd studenten door middel van een microfoon die telkens werd doorgegeven zal ik niet snel vergeten. Deze uitwisseling is verreweg het leukste dat ik tijdens mijn studententijd heb gedaan en ik kan het dan ook iedereen aanraden.

Na terugkomst begon ik aan de Research Master Arts of the Netherlands aan de Universiteit van Amsterdam. Wat mij aansprak aan dit programma was de samenwerking met het Rijksmuseum en andere culturele instellingen. De focus op fysieke objecten, naast academisch onderzoek gaf voor mij de doorslag. Daarnaast leek het mij ook goed om mijn horizon te verbreden door eens op een andere universiteit rond te lopen. Het tweede jaar bestond uit een fulltime stage bij het Rijksmuseum van negen maanden. Prof. dr. Gregor Weber, afdelingshoofd Beeldende en decoratieve kunst, was mijn begeleider. Ik deed er voorbereidend onderzoek voor de tentoonstelling Rembrandt en Velázquez en schreef mijn scriptie over de zeventiende en achttiende-eeuwse kopieën van Rembrandts Nachtwacht. Van Petria Noble kreeg ik de kans om de resultaten van mijn afstudeeronderzoek te presenteren tijdens het internationale Kick-off Night Watch Restoration symposium. Een geweldige kans en mooie manier om de stage af te sluiten. 

De daaropvolgende stage deed ik vorige zomer bij het Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap (OCW) (afdeling Erfgoed en Kunsten). De stage werd na beëindiging omgezet in een parttime aanstelling. Met veel plezier werkte ik daar afgelopen jaar naast mijn Master Staats- en Bestuursrecht. Deze week begin ik fulltime bij OCW als beleidsmedewerker Erfgoed en Kunsten. Ik zal mij voornamelijk gaan richten op internationaal cultuurbeleid. In deze nieuwe baan komen mijn beide studies van pas en kan ik ze op een mooie manier met elkaar combineren.  

Wat ik iedere student graag zou willen meegeven is: neem je tijd om er achter te komen wat je wil en wat je aanspreekt. Zelf heb ik de kans gehad om acht jaar te studeren. Het bleek van groot belang om erachter te komen waar mijn kracht ligt en waar ik me op mijn plek voel. Maak vooral ook veel plezier en verleg je grenzen. Ga met verschillende mensen in gesprek en verbreed je horizon om er achter te komen wat de mogelijkheden zijn. En tot slot: ga op Erasmusuitwisseling! 

Volg Lisanne via:

https://www.linkedin.com/in/lisanne-louise-bedaux-63406424/?originalSubdomain=nl